Platí za dovoz lodí na zahájenie plavby a potom za odvoz lodí z cieľa plavby (2x cesta = 2x platba). Na jednu jazdu zoberieme max. 5 plastových lodí alebo 6 nafukovacích lodí. Po dohode zavezieme vodičov po splave späť k vozidlám.


Cenník za dopravu lodí na Malom Dunaji
Bratislava, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie50,- €
Tomášov, Vlky, Jelka, Eliášovce40,- €
Madarász, Potônské lúky, Jahodná50,- €
Trstice, Topoľníky55,- €
Kolárovo60,- €
Komárno70,- €


Dopravu v našej požičovni lodí zabezpečujeme vozidlom s vlekom na lode.

Boat4u team