Doprava lodí

Platí za dovoz lodí na zahájenie plavby a potom za odvoz lodí z cieľa plavby. Na jednu jazdu zoberieme neobmedzené množstvo nafukovacích lodí a max. 10 plastových lodí. Po dohode zavezieme vodičov po splave späť k vozidlám.


Cenník za dopravu lodí na Malom Dunaji
Bratislava, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie50,- €
Tomášov, Vlky, Jelka, Eliášovce40,- €
Madarász, Potônské lúky, Jahodná50,- €
Trstice, Topoľníky55,- €
Kolárovo60,- €
Komárno70,- €


Dopravu v našej požičovni lodí zabezpečujeme mikrobusom s vlekom na lode. Východzím miestom je obec Zvončín vzdialená 5 km od Trnavy.

Boat4u team

baner-onjednavka