Malý Dunaj je nížinná rieka, respektíve rameno Dunaja s dĺžkou 128 km. Tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave (126 m n. m.). Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne (106,5 m n. m.) do Dunaja.

Na toku, okrem mesta Kolárovo, neležia žiadne iné mestá, iba obce Vrakuňa (časť Bratislavy), Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľkodesiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Do Malého Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Blatina, Čierna Voda a Klátovské rameno. Plocha povodia Malého Dunaja je 3173 km2.

Splavnosť

Malý Dunaj je splavný už od vtokového objektu z Dunaja. Až po ústie potoka Blatina (Most pri Bratislave) ide však o plavbu mestskou aglomeráciou a podobá sa prehliadke smetiska. Situácia sa však akoby švihnutím čarovného prútika zmení pri už spomenutom ústi potoka Blatina (tiež označovaný ako Šúrsky kanál). Od tej chvíle Malý Dunaj meandruje prekrásnym lužným lesom so svojou typickou faunou a flórou.

Malý Dunaj z pohľadu vodného turistu je vhodný i pre začiatočníkov či rodiny s deťmi. Splavný je po celom toku a počas celého roka. Na rieke sú vybudované dve priehrady. Ich vzdutie je cca 3 km dlhé. Prvá, pri Novej Dedinke, sa prenáša po pravej strane. Druhá, pri Tomášikove, sa prenáša vľavo. Rieka na mnohých miestach vytvára ostrovy a mŕtve ramená, avšak hlavný tok je zreteľne čitateľný, takže akékoľvek obavy zo zablúdenia sú zbytočné.

Vodné mlyny na Malom Dunaji

Na Malom Dunaji sa zachovali štyri historické vodné mlyny. V Jelke, Tomášikove a Jahodnej sú to kolové mlyny, v Kolárove plávajúci (lodný). Na Klátovskom ramene sa nachádza mlyn neďaleko Dunajského Klátova. Mlyny sú premenené na múzeá v prírode.

Táborenie, ubytovanie, stravovanie

Na brehoch Malého Dunaja je množstvo upravených miest od rybárov vhodných na divoké táborenie.

Organizované táborenie/ubytovanie

 • Táborisko Eliášovce
 • Jelka penzión Ister
 • Jelka areál pri vodnom mlyne
 • Jelka, ranč u Paľa
 • Chatová osada Madarász
 • Táborisko Potônske Lúky 
 • Jahodná – chatová osada Alba Régia
 • ATC Topoľníky

Všetky spomenuté zariadenia ponúkajú aj gastronomické služby. Pridám ešte reštauráciu Ister v Jelke a viaceré občerstvovacie stanice v Potônskych Lúkach.

Obvyklé zahájenie/ukončenie plavby

 • Vrakuňa
 • Most pri Bratislave
 • Malinovo
 • Tomášov
 • Jelka
 • Orechová Potôň-Lúky
 • Jahodná
 • ATC Topoľníky
 • Kolárovo

Doporučené mapy

VKÚ Harmanec Podrobné cykloturistické mapy – 1: 100000

 • č. 7 – Bratislava, Podunajsko

Boat4u team