Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav Malého Dunaja z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Odstúpenie od zmluvy 

  • odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa považuje aj zákazníkom požadovaná zmena termínu splavu a počtu osôb, ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
  • zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Ak tak učiní, je povinný uhradiť poskytovateľovi služieb storno poplatok z celkovej ceny, nie zo zálohy.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 29 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 14 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 4 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Reklamácia

  • prevádzkovateľ je zodpovedný za porušenie záväzkov, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy. Reklamáciu poskytnutých služieb je zákazník povinný nahlásiť prevádzkovateľovi okamžite, aby bola vada čo najskôr odstránená a bolo zabezpečené poskytovanie služieb v súlade s objednávkou

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr) a ani v prípade zlého počasia a náhleho ochladenia (chladné alebo daždivé počasie, vietor, extrémne horúčavy či silné slnko nie sú dôvodom pre zrušenie splavu) s výnimkou povodňovej situácie. Povodňovú situáciu vyhlasuje SHMÚ a povodie Dunaja. Začína sa tretím stupňom. Požičovňa má tiež právo na zrušenie splavu alebo presunutie termínu v prípade extrémne nepriaznivého počasia (extrémne dlhotrvajúce búrky s bleskami, víchrica, povodne, vysoká hladina rieky). V takomto prípade bude vrátená záloha v plnej výške.

Boat4u team